rvm news

Osvojeni standardi FSC

Svi naši partneri i naručioci od sada će moći da računaju na proizvode koji u potpunosti zadovoljavaju vrlo prestižne proizvodne FSC standarde. Stroge uslove propisao je svetski priznat Savet šumarskih udruženja (Forest Stewardship Council) i njima se garantuje odgovorno korišćenje i postupanje sa sirovinom u proizvodnji papira i kartona.

Osnovna namera samog Saveta, ali i svih nas koji se pridržavamo usvojenih standarda, je da se promoviše i u najvećoj mogućoj meri doprinese očuvanju životne sredine, kao i da se obezbedi društveno odgovorno i ekonomski održivo korišćenje resursa svetskih šuma, koje su poslednjih decenija jako ugrožene. U skladu sa tim principima mi se obavezujemo na korišćenje repromaterijala za koji sa sigurnošću možemo tvrditi da je proizveden i upotrebljen na način koji:

  1. Doprinosi globalnoj odgovornosti prilikom korišćenja prirodnih resursa
  2. Omogućava jednak pristup resursima za proizvodnju
  3. Osigurava integritet, kredibilitet i transparentnost u primeni FSC sistema
  4. Otvara tržište za proizvode koje imaju FSC sertifikat
  5. Podržava međunarodnu mrežu ljudi, organizacija i kompanija opredeljene da poštuju ove standarde

Na taj način, u proizvodnji naše kartonske ambalaže, mi smo se obavezali na najstrože uslove poslovanja kako bismo što manje uticali na narušavanje prirodnih procesa i doprineli borbi protiv globalnog zagrevanja, a samim tim i očuvanju životne sredine.

Naši partneri i kupci naših kutija i drugih proizvoda od kartona imaju doslovno neograničeno svetsko tržište ukoliko im je roba pakovana u našu ambalažu.